Kopregel

Hoogwaardig en duurzaam slopen

In de visie van Bos Recycling behoeft sloopafval niet langer te bestaan. Daarom zetten wij ons maximaal in voor een volledig, hoogwaardig en duurzaam sloopproces. De vrijkomende materialen worden voor ruim 90 procent hergebruikt. Volledig, hoogwaardig en duurzaam slopen volgens Bos Recycling betekent:

  • inventarisatie vooraf van producten en grondstoffen die zich lenen voor hoogwaardig hergebruik of recycling;
  • evaluatie van sloopalternatieven op basis van milieubelasting (CO2 emissie);
  • handmatig ‘voorslopen’, waarbij grondstoffen die zich lenen voor hoogwaardig hergebruik of recycling direct worden verwijderd;
  • maximale afvalstoffenscheiding, gericht op optimaal hergebruik of recycling (ruim 90 procent);
  • kwaliteitsborging door middel van auditering en duurzaamheidsverklaring;
  • projectmatige milieueffect-rapportage.

Bos Recycling voldoet hiermee aan de beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen BRL SVMS-007.

Bos Recycling gaat echter nóg een stap verder. Naast ecologische en economische aspecten vormen ook sociale aspecten rondom duurzaamheid een leidraad in onze visie op hoogwaardig en duurzaam slopen. Zo leveren wij een zo groot mogelijke bijdrage aan een door duurzaamheid gekenmerkte bedrijfsvoering, die verder reikt dan de wettelijke voorschriften. Zo streeft Bos Recycling ernaar, zo veel als mogelijk is, werkzoekende uitkeringsgerechtigden op te leiden en in het bedrijf op te nemen.