10m3 Bouw- & sloopafval

511,10

10M³ BOUW- & SLOOP CONTAINER

Voor uw bouw- en sloopafval

Categorie:

Beschrijving

10M³ BOUW- & SLOOP CONTAINER

Condities:

 • Genoemde tarieven zijn inclusief BTW
 • De tarieven gelden voor de stad Groningen binnen een straal van 25 km buiten deze 25 km, rekenen wij daarna € 75,00 per uur extra;
 • Loze ritten worden doorberekend vanaf € 75,00 (afhankelijk van de afstand)
 • Huurder is aansprakelijk voor diefstal, brand en overige schade aan de containers van Bos Recycling B.V.
 • De tarieven van de containers zijn inclusief 6 weken huur; daarna rekenen wij € 15,00 huur per week
 • Prijzen gelden tot en met 31-12-2022

Acceptatievoorwaarden Bouw- en Sloopafval:
Afval wat vrijkomt bij bouw- en verbouwprojecten, sloopwerkzaamheden van woningen en bedrijfspanden. Ook huisraad, betonpuin, ijzer, metalen, diverse kunststoffen, meubilair, diverse houtsoorten e.d. vallen onder deze noemer. *Bouw- en Sloopafval  moet men voor minimaal 50% kunnen sorteren in herbruikbare deelstromen.

Het Bouw- en Sloopafval mag niet verontreinigd zijn met:

 • Gevaarlijke stoffen (zoals verfresten, spuitbussen en kitspuiten)
 • Schoorsteenpuin, roetresten
 • Bitumen en dakbedekkingsmateriaal
 • Grond/zand
 • Wit- en bruingoed
 • Asbesthoudend afval
 • Organisch afval

***OPMERKING RESIDU
Afval wat niet meer te sorteren is in herbruikbare deelstromen. Dit afval is gereed voor verwerking en valt onder de noemer restafval. Bijvoorbeeld: zakken  met behangresten, plastic met stucresten.

Maximale belading containers:

 • Vanaf heden moeten wij extra alert zijn op de belading van de containers voor een veilig transport. Indien onze chauffeurs van mening zijn dat het niet verantwoord is om de container mee te nemen, zullen wij u informeren om samen tot een oplossing te komen. Tevens moeten wij toezien op een te hoog beladen container. De chauffeurs moeten op een veilige manier hun dekkleden over de container kunnen spannen.
 • Zowel aan de voor-, zij-, als achterkant mag geen afval uitsteken.
 • De container mag tot de rand beladen zijn.
 • Containers die hoger beladen zijn, boven de rand, zullen worden doorberekend.

Extra informatie

Type container

10 m3