CERTIFICERING

Certificering

Bos Recycling is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd.

De overheid ziet metalen niet als grondstof maar als afvalstof. In aansluiting daarop heeft de overheid besloten om het transport van metalen onder dezelfde regels te laten vallen als die voor het transport van afval.

Bos Recycling voldoet aan de eisen voor het vakdiploma Afvalstoffen op grond van het Besluit Inzamelen Afvalstoffen (Staatsblad 2004, 127) en de Regeling Inzamelaars, Vervoerders, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen, VIHB, (Staatscourant 2004, 78). Voor de ontdoeners van metalen worden afvalstroomnummers aangemaakt en de melding bij het LMA wordt verzorgd.   Bos Recycling is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd (PDF).

Bos Recycling is ook in het bezit van het VCA * certificaat.

Opdrachtgevers hebben er alle belang bij dat op hun bedrijfsterreinen en locaties veilig en verantwoord wordt gewerkt. Hetzelfde is uiteraard van toepassing op opdrachtnemende bedrijven en uitvoerende. Niemand zit immers op een ongeval te wachten!

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Een VCA**-certificaat is in principe bedoeld voor bedrijven met 35 of meer medewerkers en voor kleinere bedrijven die optreden als hoofdaannemer.   Bos Recycling is ook in het bezit van het VCA * certificaat (PDF).

Meer info: www.vca.nl.

Bos Recycling is NEN-EN-ISO 14001:2015 gecertificeerd.
Bos Recycling is MRF gecertificeerd.
Bos Recycling, lid van de Metaal Recycling Federatie, voldoet aan de ‘Erkenningsregeling MRF Keurkerk 2017’.

Bos Recycling is MRF gecertificeerd (PDF).

Bos Recycling - Vakdiploma afvalstoffen
Vergunninghouder van NIWO. Vakdiploma afvalstoffen (PDF).